Debut Ballerina

"Tento album je pre mňa veľmi dôležitý a špeciálny. Je to úprimná výpoveď môjho vnútra. V skladbách na ňom som ja, moje pocity, myšlienky a túžby. Najväčšiu radosť mi pri komponovaní robí sloboda, ktorú mám. Keď si sadnem za klavír či gitaru, môžem snívať. Hudba ma odnáša ďaleko do sveta, otvára mi dvere do iných sfér a dáva mi možnosť vyjadriť svoje pocity jazykom, ktorému každý rozumie." Ballerinu charakterizujú silné melódie a hudobné témy, v ktorých dokáže vystihnúť širokú škálu emócií – od príjemných pesničiek, cez inštrumentálne skladby až po filmovú hudbu. 
Spotify

bandcamp.com

cdbaby.com

Objednať CD

cena: 13 €